KYLÄYHDISTYS, VUODEN KYLÄ 2013

Jokioisten Murron Kylätoimikunta on perustettu 1970-luvun lopulla. Kylätoimikunta rekisteröityi yhdistykseksi vuonna 2004. Yhdistyksen toiminta on vuosien varrella ollut vilkasta.

————————————

Murronkulma Jokioisilta Hämeen Vuoden Kylä vuonna 2013

Kylällä osataan pitää huolta yhteisöllisyydestä.

Hämeen Kylät ry on valinnut Murronkulman Jokioisilta vuoden 2013 hämäläiseksi kyläksi. Valinta julkistettiin 15.6.2013 Tammelan Letkulla osana Hämeen kyläpäivää.

Jokioisten Murronkulman vahvuutena ja erityisyytenä on kylän ja kunnan kokoon nähden vahva innovatiivisuus ja yhteisöllinen toiminta. Asukasmäärältään 175 asukkaan kylässä toimii vireä ja aktiivinen Jokioisten Murron kyläyhdistys ry ja kyläläisten yhteisenä olohuoneena toimii Talkootupa.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa yhteisöllisyyden perään kysellään ja mietitään, miten sitä voidaan vahvistaa, edistää ja jollakin paikkakunnilla jopa elvyttää. Murronkulmalla on löydetty kylälle sopiva tapa toimia ja hauskaa yhdessä tekemistä on osattu vaalia ja kehittää kylälle sopivalla tavalla. Tämä rakentaa kyläläisten yhteenkuuluvuutta ja naapuruutta.

Yhteisenä kylän olohuoneena toimii kyläyhdistyksen omistuksessa oleva Talkootupa-niminen kylätalo. Yhteinen toiminta pyörii pitkälti peruskorjatun ja laajennetun Talkootuvan ympärillä. Tärkein toiminto on keskiviikkosauna, jota on pyöritetty 2006 vuodesta alkaen. Saunan yhteydessä vaihdetaan kuulumisia, laitetaan kunnan asiat järjestykseen ja lauletaan yhdessä. Tuvalla järjestetään myös jumppaa ja erilaisia juhlia kuten Tuvan juhlat (mukaelma Itsenäisyyspäivän linnanjuhlista), äitienpäivä- ja isänpäiväjuhlat ja puurojuhlat. Sunnuntailounailla kerätään rahaa yhdistyksen toimintaan.

Aktiivisena kylänä Murronkulma vaikuttaa myös kunta – ja seututasolla. Tästä hyvänä esimerkkinä on kylän aktiivinen osallistuminen Jokioisten pitäjäsuunnitelman laadintaan vuonna 2012, joka lähti liikkeelle kylän aloitteesta, päivitetty kyläsuunnitelma ja yhteistyötä Leader-toimintaryhmän, LounaPlussan, kanssa.

Murronkulma osallistuu Hämeen Kylät ry:n ehdokkaana valtakunnalliseen Vuoden Kylä-kisaan. Valtakunnallinen Vuoden Kylä julkistetaan LOKAALI – paikallistoimijoiden juhlaseminaarissa 14.–15.9.2013, Tammelassa.